Dagsmedia

Personlig assistans i Göteborg ger brukare livskvalitet

Studier har visat att det finns vissa nyckelfaktorer som är viktigare för att rörelseförhindrade personer ska få en bra livskvalitet. Dessa faktorer skiljer sig ofta åt när man jämför dem mot de faktorer som övriga delar av befolkningen prioriterar. Detta är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar personlig assistans i Göteborg och fördelen med dessa tjänster.

Rörelseförhindrade personer ser på livskvalitet från ett annat perspektiv

Generellt sett lägger rörelseförhindrade personer en större vikt vid de saker som i ett bredare perspektiv kan avgöra livskvaliteten. Dessa inkluderar faktorer som:

  • trygghet
  • egenvård
  • kontroll över sin tillvaro
  • självständighet.

Dessa faktorer anses ofta vara viktigare än mer fysiska hälsoegenskaper såsom:

  • syn
  • hörsel
  • fysisk rörlighet.

Detta är också viktigt att ha i åtanke när man resonera kring dessa personer och deras livskvalitet. Det ä r nämligen viktigt att erbjuda rörelseförhindrade personer det stöd och den hjälp som de behöver för att få en god livskvalitet. Detta utifrån de faktorer som just denna grupp individer generellt sett prioriterar när det kommer till livskvaliteten.

Vad innebär egentligen personlig assistans i Göteborg?

Det finns lokala privata företag som tillhandahåller personlig assistans i Göteborg. De tjänster som dessa aktörer tillhandahåller kan bland annat rörelseförhindrade personer ha nytta av i sin vardag. De personer som utför dessa tjänster i sitt arbete kallas för personliga assistenter. Personen som nyttjar tjänsterna kallas för brukare.

En brukare kan få hjälp av personliga assistenter under antingen hela dygnet eller enbart under vissa tider på dygnet. En personlig assistent kan vara behjälplig med en rad olika tjänster i vardagen som matchas mot brukarens personliga behov. Det kan till exempel röra sig om grundläggande saker såsom att tvätta och klä på sig. Men det kan även handla om att kunna andas, kommunicera och äta.

Med detta sagt kan företag som tillhandahåller personlig assistans i Göteborg även vara behjälpliga med andra typer av tjänster. Några exempel på sådana är att hjälpa till vid socialt umgänge med vänner eller släkt, hushållsarbete, träning, delaktighet i samhället m.m. Tanken är helt enkelt att brukaren ska kunna leva ett liv som i så hög utsträckning som möjligt kan jämföras med det liv som andra personer lever.