Dagsmedia

Använd ditt attefallshus som extra boende eller hyr ut det

Många svenskar använder sitt attefallshus som ett sätt att tjäna en sidoinkomst. För om du inte utnyttjar det lilla huset året runt kan du dra nytta av det på andra sätt. Detsamma gäller om du plötsligt skulle få ett behov av lite extra pengar. Då kan du hyra ut byggnaden, förutsatt att du har inrett den som en bostad. Det är inte ovanligt med intäkter på 40 000-50 000 kronor om året från uthyrning av dessa små byggnader!

Dessutom kan du även använda byggnaden på andra sätt. Till exempel kan det användas som ett generationsboende eller en egen lya för en familjemedlem. Möjligheterna är i princip oändliga när det kommer till vad dessa behändiga byggnader kan användas till!

Okända möjligheter med attefallshus

Innan du uppför denna extra byggnad kan det vara värt att känna till att:

  • Du kan bygga mer än vad som medges i detaljplanen. Visste du att reglerna kring attefallshus gör det möjligt att bygga på en större del av din tomt än vad som medges av detaljplanen? Detaljplanen innehåller nämligen information om byggrätten för din tomt. Där framgår hur stor del av tomten du får bebygga. Men attefallsreglerna gäller utöver denna byggrätt, vilket innebär att du kan uppföra ytterligare en byggnad även om byggrätten redan är utnyttjad till fullo.
  • Det är möjligt att fördubbla storleken på byggnaden med en källare. Visst, du får endast bygga en byggnad med en total byggnadsarea om 30 kvadratmeter ovan jord. Däremot innefattar bestämmelserna inte en eventuell källare. Det betyder att du potentiellt sett kan bygga en källare som är lika stor som byggnadsarean ovan jord. Faktum är att den till och med kan vara större än 30 kvadratmeter om du så önskar. Däremot finns det flertalet regler som gör det svårt att använda en källare som bostadsutrymme.
  • Du kan uppföra byggnaden på prickmark om du så vill. Det finns placeringsbestämmelser som indikerar var på fastigheten du kan placera byggnader. Du får generellt sett inte bebygga prickmark – vare sig bostadshuset eller tillbyggnader får vanligtvis byggas på denna. Däremot gäller inte dessa bestämmelser för attefallshus. Därmed kan du utnyttja detta till din fördel när du bestämmer dig för var på tomten du ska placera byggnaden.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *