Dagsmedia

Fastighetsboxar för montering inomhus eller utomhus

I dagens digitala tidsålder kanske du trodde att behovet av post i pappersform inte är särskilt stort? I sådana fall trodde du fel – även om mycket idag kan skötas digitalt är behovet av fysisk postutdelning och mottagning av post väldigt stort. Däremot är det inte längre modernt att sköta mottagningen av brev och annan post via brevinkast eller enskilda brevlådor. I nyare fastigheter är det idag vanligare att detta sker via så kallade fastighetsboxar.

En fastighetsbox är helt enkelt en enda stor postbox med en massa mindre fack. De olika facken är avsedda för de individuella boende som bor i fastigheten. Detta är en väldigt smidig lösning för flerfamiljshus som har många fördelar.

Det finns dock flera olika varianter att välja mellan och det kan därför vara svårt för dig som fastighetsägare att veta vilken box som är bäst. Detta varierar förstås lite grann beroende på den aktuella fastigheten och dess unika förutsättningar. Till exempel kan boxarna placeras inomhus eller utomhus, och de kan monteras hängande på en vägg eller stå på marken.

Söker ni information om fastighetsboxar så besök forumförfastighetsboxar.se där vi presenterar mycket information om postboxar.

Olika sorters fastighetsboxar för ett varierat fastighetsbestånd

Det finns flera saker att tänka på när man som fastighetsägare ska köpa fastighetsboxar till sin(a) fastighet(er). En av de första sakerna som du behöver välja på är vilken slags design boxen ska ha. Det finns olika designer för att boxarna enkelt ska kunna smälta in på ett snyggt sätt i fastighetsbestånd av olika slag.

Nedan berättar vi mer om det val som du behöver göra. Du behöver nämligen välja om boxen ska monteras inomhus eller utomhus:

  • Fastighetsboxar som monteras inomhus. Detta är den allra vanligaste platsen att montera dessa boxar. Monteringen sker vanligtvis i trapphuset, på nedervåningen i fastigheten. Detta är lämpligt då de boende placerar denna plats på väg in i fastigheten såväl som på väg ut ur densamma. Med det sagt kan boxarna fortfarande antingen hängas upp på en vägg eller placeras direkt på golvet. Oavsett vilket val du gör är dock en fördel att posten är 100 % skyddad från vädrets makter när mottagningen av den sker inomhus.
  • Boxar som monteras utomhus. Montering av boxarna utomhus är ett alternativ som är mindre vanligt förekommande. Detta beror bland annat på att området kring boxen behöver hållas fritt från is och snö. Därför är generellt sett montering inomhus att föredra.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *