Dagsmedia

Medietränare med fokus på kommunikationsstrategier

Det kan kännas en smula otäckt att ställa upp på en bandad intervju med en journalist som synar en i sömmarna. Men genom att skapa ett trovärdigt och ärligt budskap inför en intervju ökar genomslagskraften enormt mycket, och vad som först kändes som en hotfull granskning kan vändas till ett hoppingivande tillfälle för att sprida information om sin person eller sitt värv. En medietränare kan hjälpa till att vända situationen på ett mycket effektivt sätt och bidra till att den som intervjuas hittar sitt eget uttryck.

Tre saker att känna till om medieträning

  • Alla kan förbättra sin medieteknik med lite genomtänkt träning, såväl med hjälp av en medietränare som med sina kolleger på arbetsplatsen. Genom att öva på sin svarsteknik så ökar möjligheten att komma med väl avvägda svar på såväl grundläggande som mer avancerade frågor.
  • Ta ett djupt andetag och sänk axlarna. För oavsett hur väl journalisten har förberett sig är det svårt att helt sätta sig in i en verksamhet, händelse eller person. Det betyder att det krävs ett samspel mellan journalisten och intervjupersonen för att få fram hela bilden till publiken — inte som det ibland framstår att journalisten ställer sin motpart till svars. Med gemensam ödmjukhet blir intervjun som bäst.
  • Fundera på vad intervjun ska förmedla innan den genomförs. Intervjupersonen kan i regel till viss del styra hur den porträtteras och framställs, t.ex. som en skarp kritiker eller en balanserad kommentator.

Framför kameran i olika situationer

Utöver den direkta personintervjun finns det ett flertal andra typiska videoinslag som kan kräva sin egen strategi. Det kan röra sig om t.ex. en presskonferens eller en informationsfilm om en produktlansering. Dessa situationer kräver lite olika bemötande från personen som blir filmad, som utöver en god förmåga att svara rent verbalt också behöver ha kännedom om sin mimik och kroppshållning. En oönskad rörelse fångad på film, som t.ex. att rulla med ögonen eller vinkla kroppen från kameran, kan få budskapet att gå från vänligt till arrogant och därmed helt förändra situationen och mottagandet som filmklippet får av allmänheten.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *