Dagsmedia

UGL-utbildningar gör dig till en bättre ledare på en vecka

UGL utbildningar är bland det hetaste som finns när det kommer till ledarskapsutbildningar. Fler än 100 000 chefer i Sverige har gått dessa utbildningar. UGL står för utveckling av grupp och ledare. Dessa program är alltså väldigt populära och här berättar vi mer om hur dessa gör dig till en bättre ledare på rekordtid!

En UGL utbildning går ut på att du under fem dagars tid deltar i en utbildning. Utbildningen sker på en kursgård i en grupp om 8-12 deltagare. Ledare för kursen är två handledare vilka har certifierats av Försvarshögskolan. Du bort på kursgården under utbildningens gång och tanken är att ditt deltagande i utbildningen ska vara aktivt. Därför kan det vara bra om du inte har några andra åtaganden under den vecka som kursen pågår.

Så förbättrar UGL utbildningar ledarskapet på fem dagar

Det nämns inte särskilt ofta, men faktum är att studier har gjorts på UGL utbildningar och deras verkan. Resultatet av dessa studier visar tydligt hur de ledare som har gått dessa utbildningar har ett större självförtroende i sin ledarroll efter avslutad utbildning. Detta är någonting som syns hos en stor andel av de deltagare som har gått dessa kurser.

Ett annat fynd som har gjorts i samband med dessa studier är att ett ökat självförtroende hos ledaren också leder till mer nöjda medarbetare. Detsamma gäller också det omvända förhållandet, vilket gör det viktigt för dig som har en ledande roll att gå en utbildning av detta slag. För genom att stärka dig själv i din roll som ledare kan du alltså låta det ökade självförtroendet avspegla sig på dina underordnade.

För att sammanfatta effekten kan man säga att:

  • UGL utbildningar stärker ledare i just ledarskapsrollen.
  • Det ökade självförtroendet hos en ledare speglar ofta av sig på de underordnade medarbetarna. De blir mer nöjda med ledaren och i sina egna roller.
  • De ledare som har gått dessa utbildningar känner sig ofta lugnare och mer lösningsfokuserade. De är även mer öppna för att diskutera och inte lika benägna att hitta fel hos andra.

Arbetar du själv i en ledande befattning? Då bör du överväga att gå en utbildning i UGL!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *