Dagsmedia

Komplettera ett företagslarm med…

Ett standardutbud inom ett företagslarm består av inbrottslarm och brandlarm. Det skapar ett tillräckligt skydd för ett flertal företagare. Men samtidigt finns ett mycket stort utbud av tillägg som kan skapa ytterligare säkerhet. Nedan presenteras exempel från en av Sveriges största leverantörer av företagslarm.

Besöksräknare – som smittskydd

Under coronapandemin tog Regeringen beslut om begränsningar gällande hur många personer som fick vara inom en viss yta. Bland annat butiker och restauranger blev tvungna att ha kontroll på hur många besökare de hade vid ett och samma tillfälle. Därmed valde även flera larmbolag att lansera besöksräknare för sina kunder. Ett lite mer udda tillägg till ett företagslarm som inte förväntas behöva användas jämnt.

Överfallslarm – Ett vanligt företagslarm

Ett av de absolut vanligaste tilläggen är överfallslarm. Inom detaljhandeln, boenden och vissa industriföretag är det ett självklart val. För de som har mindre kontor på ett kontorshotell är det exempelvis betydligt mindre ovanligt. Samtidigt är det viktigt att se samtliga funktioner som ett överfallslarm har. Det handlar inte enbart om att snabbt kunna få hjälp vid ett rån/överfall utan att även ge de anställda extra trygghet. Detta oavsett om det är:

  • sjukdom
  • olyckshändelse
  • skadegörelse

Driftslarm – Säkrar tillgångarna

Driftslarm är ett tillägg som framförallt används av företag som har tillgångar som kan förstöras vid exempelvis ändrad luftfuktighet, värme eller om en maskin plötsligt stannar. Målet med larmet är helt enkelt att bibehålla produktion och att produkter inte ska förstöras. När larmet aktiveras kommer väktare att vara på plats inom en förutbestämd tid. De kan även ha kunskaperna som krävs för att tillfälligt lösa problemet, eller veta vem de ska kontakta.

Fuktlarm

Fuktlarm är ett tillägg som både finns till hemlarm och företagslarm. I grunden är det en fuktavmätare som larmar om fuktnivån blir för hög. I privata hem är det vanligt att dessa placeras under diskbänken för att mycket snabbt upptäcka eventuella läckage som kan uppstå mellan kopplingar. På samma sätt kan liknande larm användas av företag för att upptäcka fukt och väta. Det kan ske, som med ett hemlarm, för att upptäcka eventuella skador. Men det kan även användas på ställen där produkter förvaras som absolut inte får bli fuktiga.

Generellt kan larmbolag hitta passande lösningar till de flesta företag. Enklast är att kontakta ett larmbolag och beskriva företagets verksamhet för att därigenom få hjälp med att välja rätt komponenter.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *