Dagsmedia

Lär dig mer om stambyte i Stockholm

Nedan följer en sammanfattning av vad stambyte är, när det behöver ske samt hur företag i Stockholm kan få hjälp med denna stora renovering.

Varför sker ett stambyte?

  • Småskador
    En vanlig orsak är att mindre skador uppkommer på ledningarna. Delvis går dessa att reparera men samtidigt visar detta på att ledningarna är så dåligt skick att större skador kan uppstå. Därmed är det bättre att renovera samtliga stammar.
  • Stor vattenskada
    Det finns fastighetsägare i Stockholm som väntat alldeles för länge med att undersöka stammarna på fastigheten. Det har resulterat i att större skador har uppstått och därmed stora vattenskador. Vattnet får då snabbt stängas av, provisoriska lösningar ordnas fram till att stambyte kan ske.
  • I samband med badrumsrenoveringar
    Fastighetsägare kan ”passa på” att göra stambyte i samband med att badrummen förväntas renoveras i en fastighet. Detta utifrån att bytet tids nog ändå behöver ske och att då badrummen kommer att behöva rivas ut. Med byte och badrumsrenovering på samma gång har allt uppdaterats.

Vad gör en stambyteskonsult?

Stambytes- och reliningkonsulter är konsulter som bistår med hjälp både före, under och efter renoveringsprojektet. Detta genom att exempelvis genomföra undersökningar, offertunderlag och besikta arbetet. Det kan därmed liknas med projektledare. Exempelvis kan de hjälpa fastighetsägare att jämföra olika konsulter i Stockholm både utifrån pris, arbetssätt och kvalitetssäkring.

Hur vet man att det stambyte krävs?

Det vanligaste sättet att upptäcka att denna renovering krävs är via rörinspektion. Det innebär att små videokameror förs ner i rören och via skärmar kan kunnig personal avgöra stammarnas kvalité. Det är ett enkelt och prisvärt sätt att hålla koll på stammarna från att fastigheten är ca 20 – 30 år. Konsulter kan då avgöra om byte behöver ske eller om ny inspektion ska ske efter exempelvis 5 år.

Vilka företag kan anlitas?

I Stockholm finns flera företag som genomför stambyte. Enklaste sättet att hitta dem är att använda Google. Däremot är det alltid viktigt att granska företagen och kolla upp referenser.

Vilket företag är störst inom stambyte i Stockholm?

Vilket företag som är störst beror delvis på vad som räknas. Många byggföretag som erbjuder denna renovering i Stockholm har även andra inriktningar på sin verksamhet. Ett företag som anger sig vara ”ledande inom stambyte i Stockholm” är Stambytesgruppen.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *