Dagsmedia

Varför anmäls så få övergrepp inom arbetsliv och arbete?

Det finns siffror som anger att enbart 10 till 20 % av alla övergrepp leder till en polisanmälan. Detta gäller både övergrepp i hem och i arbetsliv. I artikeln ”Hur vågar man anmäla en våldtäkt” anges ett par orsaker till varför att anmälan inte sker. De som kan kopplas till arbetsliv är:

  • Attityd hos övriga på arbetsplatsen

Om alla på arbetsplatsen ”backar upp” och påtalar att något är fel är det betydligt lättare att anmäla detta än om personen känner sig ”ensam” i frågan. Om övriga inte ens ser det som ett övergrepp blir än svårare att stå upp för sin rättighet och genomföra en polisanmälan. Här har arbetsgivaren alltså ett stort ansvar att skapa en företagskultur som skapar ett tryggt arbetsliv.

  • Skammen att ”svartmåla” en kollega

Historien har visat att flera personer som anmält övergrepp har fått det riktigt tufft i kommande arbetsliv. Allt för många kollegor ställer sig på förövarens sida och anser att anmälan snarast handlat om att svartmåla förövaren.

  • Rädsla för rättsprocessen

Att gå igenom en rättsprocess är otroligt tufft. Det innebär att händelsen ännu en gång ska tas upp och att den anklagade kan få möjlighet att försvara sig. Här behövs helt enkelt ett stort stöd från både arbetsliv och vänner för att personen ska våga och orka anmäla och genomföra processen.

Stöd inom arbetsliv

Vilket stöd som kan hittas inom personens arbetsliv beror både på arbetsgivare och bransch. Har något hänt på arbetstid bör arbetsgivaren kunna ge ett stöd med exempelvis samtalsstöd och hjälp med anmälan. Självklart ska även personerna inte behöva jobba tätt till att den juridiska delen är uppredd. Delvis kan även facket ge hjälp gällande juridiska frågor.

Det finns arbetsgivare som krävt att den anställde behövt komma tillbaka till jobbet dagen efter ett övergrepp. Det hände exempelvis 2020 men när händelsen uppdagades, och media skrev om det, ändrade sig arbetsgivaren i frågan.

Företagshälsa

Utöver att anmäla till Polisen och ändra arbetsförhållanden kan företagshälsan ofta användas. Enligt de flesta avtal kan företagshälsan kontaktas och besök ske utan att arbetsgivaren behöver veta vem det är som går på dessa träffar. Däremot kan de bli underrättade om att någon ur personalstyrkan får denna hjälp, oavsett vilken orsak som ligger bakom.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *